Svenska Kyäni Kyäni
Company2

Om företaget

Kyäni är ett globalt direkthandelsföretag som marknadsför innovativa kosttillskott via ett nätverk av oberoende distributörer. Sortimentet består av fyra produkter, av vilka tre bildar ett så kallat triangelpaket med Kyäni Sunrise™, Kyäni Nitro FX™ och Kyäni Sunset™.

En 30-dagars nöjd-kund garanti gör det riskfritt att prova produkterna. Kyäni har väldigt nöjda kunder med en returstatistik som är bland de lägsta i branschen. Under en halv procent av alla beställningar returneras.

Kyäni finns i över 50 länder och under de senaste åren har över 200 miljoner påsar Kyäni Sunrise förbrukats av kunder runt om i världen.

Sedan februari 2012 ansvarar det svenska bolaget Kyäni Europe AB för distribution och marknadsföring av produkterna i Europa. Det skandinaviska huvudkontoret ligger på Ebbe Lieberathsgatan i Göteborg, där ett tjugotal personer arbetar inom ledning, ekonomi, marknadsföring, administration och kundservice. På vårt kontor och lager i Helsingborg har vi ytterligare tio anställda inom lager och administration. Produkterna är klassificerade som livsmedel och tillverkade enligt god GMP-standard. De följer svensk lagstiftning och EU-lagstiftning och har registrerats eller godkänts i ett antal olika EU-länder samt utanför EU, i länder som Ukraina, Turkiet, Kroatien och Serbien.

Försäljningen sker person till person, genom direkthandel. Kyäni Europe AB är medlemmar i Direkthandelns Förening i Sverige, Danmark och Estland samt företagsmedlem i den europeiska federationen för direkthandel Seldia.